top of page

Kurs

 

Alle som har ansvar for å planlegge møter, kurs og konferanser eller kongresser bruker utrolig mye tid og omtanke på å forberede arrangementet slik at det skal bli vellykket for alle.  

Erfaringsmessig viser at en del deltakere likevel ikke får det forventete utbyttet fordi arrangøren kanskje ikke har hatt kunnskap om hva som skal til for å planlegge et arrangement som inkluderer alle. Tilrettelegging og tilgjengelighet omfatter mange enkeltfaktorer og  kunnskapen om en helhetlig tankegang.  GlobeTrotter event skal sammen med deg som oppdragsgiver formidle de gode opplevelsene og de magiske øyeblikkene til dine gjester. 

bottom of page